Vrienden en Sponsoren

Om de voornaamste doelstelling van het koor te ondersteunen, het streven om een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te bereiken wat betreft de uitvoering van onze concerten, kunt u vriend worden van ons koor.

Vriend

Vanaf € 25 per kalenderjaar bent u Vriend van het ToonkunstKoor Roermond.
U ontvangt dan voorafgaande aan de concerten achtergrondinformatie over de uitgevoerde werken en de componisten van deze stukken.

VriendPlus 

U kunt ook voor een bedrag van minimaal € 50 per jaar VriendPlus worden.
Naast de concertinformatie heeft dít lidmaatschap de volgende voordelen:

 • een plaats in een gereserveerde rij bij elk concert voor uzelf en een introducé
 • een uitnodiging voor elk concert, waarbij u verzocht wordt uw reservering definitief te bevestigen
 • een gratis programmaboekje
 • toegang tot de generale repetitie op vertoon van uw toegangskaart voor het concert

U bent nog geen Vriend / VriendPlus van ToonkunstKoor Roermond?

U bent van harte welkom om zich aan te sluiten bij onze Vriendenclub door het aanmeldformulier in te vullen en dit naar ons retour te sturen.
Stuur dit formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vrienden Zakelijk (VriendZ)

   
Cultuurfonds RGB blauw 

Vrienden Zakelijk (VriendZ)

Wanneer u zakelijk ons koor een warm hart toedraagt kunt u met uw bedrijf VriendZ van het ToonkunstKoor worden vanaf € 100 per jaar. Verdere invulling van uw sponsorwensen zijn uiteraard bespreekbaar. 
Stuur uw mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Het ToonkunstKoor Roermond wordt ook ondersteund door:

 

 

 

 

  

 

 

Klik op een logo om de site van de sponsor te bezoeken.

 


Website ontwikkeld door G. Uphoff, Korenonline.nl

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.