Pieter Cox, dirigent

Pieter Cox studeerde kerkorgel, muziektheorie, koor- en orkestdirectie aan het Brabants Conservatorium in Tilburg en zette zijn studie orkestdirectie vervolgens voort in Brussel aan het Koninklijk Conservatorium aldaar. In Nederland, Israel en Engeland volgde hij masterclasses bij o.a. Lucas Vis, Jean Fournet, Michel Tabachnik, Noam Sheriff en Diego Mason. Met Verdi's Falstaff maakt Pieter Cox in 1987 zijn professionele (theater)debuut tijdens het Dartington Festival in Engeland.

Als orkestdirigent leidt hij belangrijke ensembles zoals het Nationaal Orkest van Belgie, Brabants Kamerorkest, The Dartington Chamber Orchestra, Orchestra Particolare, Nationaal Orkest van de Oekraine en Neder Silezische Philharmonie Jelenia Gora. Hij is sinds 1988 artistiek leider/chefdirigent van het Tilburgs Begeleidings Orkest (dat belast is met de koorbegeleidende taak van het Brabants Orkest). Koren als het Philips’ Philharmonisch Koor en Brabant Koor lieten zich aldus graag door hem leiden in het grote toonkunst- en oratoriumrepertoire uit zowel barok, romantiek als de 20e eeuw.

Ook als pedagoog verdiende hij zijn sporen. Pieter Cox wordt in 1997 aan het Brabants Conservato­rium aange­steld als muzikaal leider/dirigent aan de studierichting Muziektheater, is enige jaren als zangcoach/muzikaal leider verbonden aan de musicalopleidingen van Centrum voor de Kunsten Eindhoven en werkt sinds 1988 als orkestdirigent aan Factorium Tilburg.


Zijn grote passie voor het muziektheater bezorgde hem vele uitnodigingen voor directies, o.a. bij Opera Forum, Vlaamse Opera en Bossche Opera, maar ook bij Joop van den Ende (Phantom of the Opera!).

Bovendien was hij niet minder dan negen seizoenen als dirigent verbonden aan de Hoofdstad Operette in Amsterdam, Nederlands enige professionele operettehuis. Na opheffing daarvan (2000) stond hij mede aan de wieg van Nederlands nieuwe operettevoorziening Nederlands Operette Theater, samen met regisseur Eddy Habbema.

Pieter Cox wordt als orkestdirigent geloofd als interpreet van het romantische en impressionistische genre. Ook als theaterdirigent bouwde hij een belangrijke reputatie op. Als koordirigent wordt hij breed gewaardeerd om zijn respectvolle interpretaties, alsmede zijn aimabele werkwijze en pedagogische kwaliteiten.


www.pietercox.nl

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.