SponsorKliks voor het TKR

Toonkunstkoor Roermond (TKR) doet mee met SponsorKliks

Lever een financiële bijdrage aan het Toonkunstkoor Roermond, zonder dat het je iets extra kost!

Bestel (reserveer) online bij bijv. Booking.com onder vermelding van je eigen sponsordoel (in dit geval het TKR) en het TKR ontvangt hiervoor een bijdrage in de clubkas.

Koop je iets bij o.a. Bol.com*), Coolblue, Booking.com, Expedia, Mediamarkt en nog een paar honderd webwinkels dan gaat een percentage van het aankoopbedrag naar het Toonkunstkoor Roermond. En nogmaals, het kost niets extra!

Hoe werkt het?
Heel simpel! Webwinkels betalen een bepaald overeengekomen percentage van uw bestelling die via Sponsorkliks.com gedaan wordt. 75% van dit percentage stort Sponsorkliks op de bankrekening van TKR. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol.com*), je betaalt hetzelfde. Alleen via sponsorkliks keert Bol.com de sponsorkliks uit.

Het Toonkunstkoor Roermond GRATIS sponsoren is dus een kleine moeite !
Ga vanaf nu voor online aankopen naar de webwinkels  via de SponsorKlikspagina van het Toonkunstkoor Roermond.
 
Alle leden, donateurs, vrienden en overige betrokkenen werken zo mee aan extra inkomsten voor het Toonkunstkoor Roermond, die betaald worden door de webwinkels.

Je blijft anoniem
Noch SponsorKliks, noch het Toonkunstkoor Roermond weet wie er iets besteld heeft, je hoeft namelijk niet in te loggen. SponsorKliks weet alleen bij welke webwinkel iets is besteld, voor welk orderbedrag en dat de commissie voor Toonkunstkoor Roermond is bedoeld. Dat weten ze omdat je via een klik op SponsorKliks naar de betreffende webwinkel bent gegaan. Als je op de webwinkelsite bent aangekomen en je wilt iets bestellen, dan is het meestal wel nodig om in te loggen, omdat de webwinkel daar je bestel-, verzend- en betaalgegevens heeft staan.

 

Dus bij webwinkelen inloggen via het webwinkeloverzicht van sponsorkliks of klik op onderstaande afbeelding:

 

Dus controleer of het sponsordoel Toonkunstkoor Roermond --> rechtsboven (naam) en/of linksboven (logo) zichtbaar is:

 

 

 

Wil je transacties en inkomsten bekijken, vul dan op de website van SponsorKliks uw emailadres in en je krijgt toegang tot het transactieoverzicht van onze vereniging.
Je ontvangt dan ook maandelijks een update van onze inkomsten.

Sponsorkliks op je mobiel !
Daarnaast is het ook mogelijk de SponsorKliks-app 'Nooit Meer SponsorKliks Vergeten'  te downloaden.
Download dus de SponsorKliks-app en selecteer onze vereniging.

 

Bol.com*)
Let op: geen commissie op boeken
In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, hierdoor mag GEEN commissie op boeken worden gegeven.


 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.