Toonkunstkoor op L1-radio

L1 heeft het concert van 2 december j.l. in de Kathedraal van Roermond opgenomen. De uitzendingen van dit concert waren op de radio op 25 december 's morgens van 9 - 10 uur en 's avonds in het programma de 'Klassieke Avond van L1' tussen 18 en 21 uur.
Op TV zat een item over dit concert in het programma 'Blaaskracht' en werd tot 6 jan. 2019 diverse keren herhaald

Deze uitzending is via uitzending gemist nog eens terug te beluisteren.

Er staan op deze pagina twee linken naar de radio-uitzending:

 • de eerste is de uitzending van 's morgens en begint direct met A Ceremony of Carols van Benjamin Britten en na 24:45 min. begint From the Bavarian Highlands van Edward Elgar.
 • in de avonduitzending worden beide uitvoeringen nog eens herhaald. A Ceremony of Carols begint na 02:05:58 uur en From the Bavarian Highlands na 02:31:00 uur. Deze twee werken worden vooraf gegaan door de zes liederen van Barber en Elgar die Karola Pavone zong met pianobegeleiding van Ainoa Padrón. Dit onderdeel begint op 01:48:50 uur.

A Ceremony of Carols van Benjamin Britten
Benjamin Britten schreef dit werk in 1942 aan de hand van middeleeuwse en vroeg-Engelse literatuur. In eerste instantie componeerde hij een “bundel” van zes liederen. Hij was er ontevreden over en kwam uiteindelijk met een elfdelig werk. Het werk is geschreven voor vrouwenkoor, sopraan solo, alt solo en harp (eventueel te vervangen door piano). In 1955 verscheen ook een arrangement voor gemengd koor met solisten en harp of piano. Het TooonkunstKoor Roermond heeft dit arrangement op 2 december uitgevoerd.

From the Bavarian Highlands van Edward Elgar
Via de uitvoering van 'From the Bavarian Highlands' van Edward Elgar maken we kennis met de lichtere kant van de Elgar. Vanaf 1890 bracht de familie Elgar enkele jaren hun vakantie door in Zuid Beieren. Het gebied had in die tijd niet de levendigheid die het nu heeft. Hierdoor brachten de Elgars de avonden meestal door in lokale uitspanningen om met een drankje te genieten van volksmuziek en dans uit de streek. Overdag wandelden ze veel en genoten van de natuur. Al tijdens hun vakantie in Beieren schreef zijn vrouw Alice zes gedichten in de stijl van Beierse volksliederen. Toen ze in 1894 terug kwamen in Engeland begon Elgar deze gedichten op muziek te zetten. De invloeden van de genoten vakantie zijn duidelijk te horen in de muziek. Elgar schreef de liederen oorspronkelijk met pianobegeleiding en schreef de orkestrale versie later.

Het intermezzo waarin Karola Pavone met pianobegeleiding van Ainoa Padrón zes liederen zong van Barber en Elgar.

 

Voor 'uitzending gemist' van dit programma op L1-radio
klik hier !


 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.