Nieuws

RABO-Club actie 2022

 RABO-bank Clubactie 2022

Voorafgaand aan de repetitie van 18 okt 2022 kwam Ralf Peters, een medewerker van de RABO-bank Roermond-Echt ons verrassen met een donatie van 271,43 euro.
De hoogte van het bedrag is tot stand gekomen door leden van de RABO-bank die hun stem tijdens de RABO-clubactie 2022 hebben uitgebracht op het Toonkunstkoor Roermond.
Hiervoor onze dank !

Rossini - 13 november 2022


Concertagenda

 

 

Voorjaarsconcert 'Lux / Licht'

met muziek van
LAURIDSEN, FAURÉ, ELGAR
 
Licht als universeel symbool van hoop en goedheid
De werken zijn van een tijdloze schoonheid, klanken die de ziel raken.
Eenmaal gehoord, nooit meer vergeten.
m.m.v.
Jo Louppen - orgel
Karola Pavone - sopraan
Vincent Kusters - bariton
Pieter Cox - dirigent


in de St. Christoffelkathedraal Roermond 

vrijdag 12 mei 2023 om 20:00 uur

Kaarten à €15.00 zijn verkrijgbaar bij leden, het secretariaat kaartverkoop (tel. 06 13379372) en via deze website.


 Concertagenda voor 2023 - 2024 

Bij al deze concerten zijn projectzangers van harte welkom!
Voor informatie klik hier.


 

Het ToonkunstKoor Roermond verzorgde op zaterdag 14 januari een optreden in het Cuypershuis,
dat in samenwerking met het Limburgs Museum een avondvullend programma organiseerde met de titel 'Mystiek'.
Het koor voerde twee delen van Richard Blackford's 'Mirror of Perfection' en
twee delen uit de 'Peacemakers' van Karl Jenkins uit.


Vrienden van het TKR

Ons koor kent een grote club Vrienden / VriendenPlus die ons helpen onze concerten financieel mogelijk te maken.
Naast deze vriendengroep zijn er ook bedrijven in de regio die ons als VriendZakelijk ondersteunen.
Op de pagina Vrienden en Sponsoren staan deze vermeld. Daar leest u ook hoe u Vriend van het ToonkunstKoor kunt worden en welke voordelen u dan geniet.


Roermond goes classic!
De klassieke agenda van Roermond!

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal. Vergeet niet uit te loggen als je het ledenportaal verlaat !

PRIVACY POLICY

logo TKR
Dit is de privacy policy van ToonkunstKoor Roermond, gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175647 (hierna: "TKR").

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het TKR van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De website van het TKR is: https://toonkunstkoorroermond.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het TKR vult u een aantal persoonsgegevens van u in een aanmeldingsformulier.

1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3 Het TKR verzamelt op deze wijze een aantal van de volgende persoonsgegevens van leden / vrienden en sponsoren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Stemsoort
 • Pasfoto
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld.

1.4 Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • Contributie(be)rekening;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • Pasfoto om herkenbaar voor de overige leden te zijn, het zogenaamde smoelenboek;
 • Foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities waarop u bent afgebeeld op de website van het koor en om op de facebookpagina te plaatsen voor publicitaire doeleinden.
 • E-mailadressen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het TKR via info@toonkunstkoorroermond.nl over:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.